„Musicie być mocni mocą wiary!” : koncert Macieja Braciszewskiego

mb2Niesamowitym koncertem w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II, w murach gnieźnieńskiej katedry, zakończono obchody XII Dnia Papieskiego.

Na specjalny koncert, przypominający osobę Ojca Świętego, złożyła się muzyka, słowo oraz obraz. Aktor z Teatru im. Aleksandra Fredry – Bogdan Ferenc, odczytywał zgromadzonym homilie, wygłaszane przez Jana Pawła II u Grobu św. Wojciecha, Anna Kadecka Nowicka – była aktorka, recytowała poezję Papieża Polaka, łącząc ją z delikatnym śpiewem. Gnieźnieński muzyk, Maciej Braciszewski, zaprezentował przygotowany specjalnie na tę okazję podkład muzyczny. Podczas koncertu wystąpił także Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka, któremu towarzyszył organista Ryszard Superczyński. Całość poprowadziła Zenona Golc, animator kulturalny. Podczas spotkania w katedrze wiernym towarzyszyły relikwie bł. Jana Pawła II, które w trakcie uroczystej mszy św., 14 października 2012 r., zostały wprowadzone do kaplicy św. Stanisława i umieszczone w nowym relikwiarzu.

mb1Wydarzenie, wieńczące obchody XII Dnia Papieskiego w Gnieźnie, miało być przede wszystkim podziękowaniem Bogu za osobę błogosławionego Jana Pawła II. „Pragniemy najpierw uczcić Ojca Świętego, podziękować Panu Bogu za jego życie, za to co uczynił, ale również sobie przypomnieć, co on nam zostawił, a w sposób szczególny co on nam zostawił w Gnieźnie i to co wtedy przeżyliśmy, gdy On nawiedzał Gniezno, gdy nawiedzał Grób św. Wojciecha – mówił ks. Andrzej Grzelak, który krótkim wprowadzeniem rozpoczął spotkanie w katedrze – Niewątpliwie błogosławiony Jan Paweł II, nasz wielki rodak, zasługuje na pomnik, nawet nie ze spiżu, czy z jakichś kamieni, ale żywy pomnik. I ten żywy pomnik to jest stypendium ufundowane dla młodzieży uczącej się, studiującej, a pochodzącej z ubogich rodzin” – dodaje. Dlatego też przez cały dzień, 14 października 2012 roku, również i po koncercie, stypendyści z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzili zbiórkę pieniędzy na fundusz stypendialny..

Podczas koncertu zgromadzeni mogli usłyszeć fragmenty homilii Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka Papieża Polaka odbyła się 3 czerwca 1979 roku, wtedy to Jan Paweł II właśnie w Gnieźnie rozpoczął, kontynuowane później przez wiele lat, spotkania z młodzieżą. Podczas mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Ojciec Święty mówił też o kulturze, o dorobku kulturalnym, dzięki któremu naród polski przetrwał. W tym miejscu Jan Paweł II mówił przede wszystkim o „Bogurodzicy”, jako najważniejszym pomniku polskiej literatury, polskim credo, pieśni – orędziu, którą śpiewano momentach uroczystych i decydujących. Tuż po przytoczeniu fragmentu tejże homilii Chór Prymasowski wykonał wspomnianą pieść, nazywaną przez Jakuba Wujka „Katechizmem Polskim”. Podczas drugiej pielgrzymki do Grobu św. Wojciecha, 3 czerwca 1997 roku, Jan Paweł II mówił do wiernych o zjednoczonej Europie, o tym, że zanim zjednoczą się kraje, muszą wpierw zjednoczyć się ludzie, odstąpić od braku tolerancji i uprzedzeń politycznych oraz religijnych. Wtedy to zgromadzeni usłyszeli wołanie Papieża Polaka: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

mb3Anna Kadecka Nowicka zaprezentowała trzy utwory błogosławionego Jana Pawła II: „Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat, „Odkupienie szuka Twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi” oraz „Promieniowanie ojcostwa”. Te trzy utwory, mówiące o małżeństwie, miłości, dzieciństwie, ojcostwu i miecierzyństwie wkomponowały się w tematykę Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – papież rodziny” oraz w Gnieźnieńskie Dni Rodziny.

Na uwagę zasługuje również podkład muzyczny, przygotowany przez Macieja Braciszewskiego. Kompozycja zaprezentowana przez gnieźnieńskiego artystę stanowiła doskonałą oprawę i nadała całemu wydarzeniu mistyczny nastrój, dzięki któremu każdy mógł spotkać Jana Pawła II. Wzruszającym zaskoczeniem dla zgromadzonych było włączenie przez Macieja Braciszewskiego do jednego z utworów głosu Ojca Świętego, który zwraca się do wiernych ze słowami „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary” oraz zapisu zarejestrowanego przez Bogumiła Bieleckiego, który utrwalił pożegnanie Jana Pawła II po pierwszej pielgrzymce w Gnieźnie (4 czerwca 1979 roku, wczesnym rankiem, Ojca Świętego żegnała niewielka grupa fotoreporterów, wtedy to Jan Paweł II powiedział o Gnieźnie kilka niezwykłych zdań, które można było ponownie usłyszeć w katedrze).

mb4Wspomnienie o Ojcu Świętym wygłosił również prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który na zakończenie koncertu udzielił zgromadzonym błogosławieństwa, a także poprowadził modlitwę w intencji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Prymas, dziękując za koncert, zwrócił uwagę na to, że wydarzenie to powinno zgromadzonych umocnić, ale też nauczyć pewnej pokory. „Ta służba człowiekowi w takim wymiarze, w jakim to czynił, ukazała że jest on jednym z wyrazicieli tych wartości, które w narodzie polskim i kulturze polskiej trwają i które są mocno zakorzenione, ale nie czynił tego z uniesieniem pychy, tylko w duchu pokornej służby człowiekowi” – mówił abp Józef Kowalczyk.

Źródło : http://gniezno.com.pl  oraz fot. Patryk Pawlak

Marcin Melka

Leave a Reply