Ambient Festival, Gorlice, 18-19 lipiec 2014

ambient_gorlice

 

Informacja za: www.facebook.com/AmbientFestivalGorlice  

Tegoroczny „Ambient Festival” odbędzie się w dniach 18-19 lipca /piątek-sobota/

Wystąpią:

RICHARD PINHAS – lider legendarnej grupy „HELDON”, klasyk muzyki elektronicznej w najlepszym wydaniu, profesor paryskiej Sorbony.

„S.E.T.I.” – czyli Andrew Lagowski. Andrew Lagowski zajmuje się tworzeniem i wydawaniem muzyki elektronicznej od 1982 roku. Od 1987 roku wydał ponad 25 albumów i dziesięć singli12-calowych, publikuje nagrania w wydawnictwach na całym świecie.Artysta brał udział w takich projektach, jak: Nagamatzu, Lustmord, Terror Against Terror, Isolrubin B.K. oraz Legion, S.E.T.I. i Lagowski.

MICHEL BANABILA – muzyk, kompozytor i producent. Jego kariera zaczęła się wraz z opublikowaniem albumu Voiz Noiz w 2000 roku, który został bardzo pochlebnie oceniony przez krytyków. Banabila pracował w Holandii, Polsce, Południowej Afryce, Rosji, Japonii, Hiszpanii i Belgii. Jest producentem licznych ścieżek dźwiękowych do filmów, dokumentów i sztuk teatralnych.

DARIUSZ MAKARUK – muzyk, producent, programista, animator kultury, wykonawca live electronics, twórca instalacji audiowizualnych związany z polską sceną niezależną.
Współtworzy projekty zaliczane do awangardy, m.in. specjalny projekt elektroakustyczny Michała Urbaniaka oraz performance koncertowo-filmowy z udziałem Mariusza Wilczyńskiego, Tomasza Stańko i Włodzimierza Kiniorskiego (z którym tworzy od 2002 r. duet KINIOR & MAKARUK). Współpracuje również z choreografem Naoko Maeshiba, Tymonem Tymańskim, Antonim Gralakiem oraz mistrzem śpiewu gardłowego – Gendosem.

„KAPITAL” – duet, który tworzą: Rafał Iwański – współzałożyciel i muzyk grupy HATI, łączącej eksploracje na polu muzyki rytualno-medytacyjnej i improwizowanej. Jest członkiem grup Voices of the Cosmos, PRSZR i projektu audiowizualnego Aqualuna. Solowo występuje jako X-Navi:Et.
Kuba Ziołek – muzyk znany z takich grup jak Alameda Trio, Hokei, T?ien Lai, Ed Wood. Występuje solo, jako ”Stara Rzeka”, wykorzystuje przetworzone dźwięki gitary elektrycznej w duchu muzyki noise, ambient i psychodelicznej.

„Ab Intra” – jednoosobowy, studyjny projekt Radosława Kamińskiego, wyrażający się w około ambientowych/dark ambientowych formach. Jego główną ideą jest próba odnajdywania wewnętrznej jaźni poprzez dźwiękową eksplorację.

Jak co roku, będą też stoiska z płytami, także winylowymi, wystawa malarstwa i (słynne już) ognisko pożegnalne z artystami.

Mam nadzieję, że tegoroczny dobór artystów przypadnie Państwu do gustu i spotkamy się, jak zwykle w Gorlicach. Serdecznie zapraszam! 

Tadeusz Łuczejko

English translate below:

Upcoming „Ambient Festival” will be held July 18-19/friday-saturday.
Performing Artists:

RICHARD PINHAS-leader of famous group „HELDON”, known as a clasic of electronic music, professor teaching at Paris-Sorbonne University.

„S.E.T.I.”-Andrew Lagowski. He is involved in creating and publishing electronic music since 1982. Since 1987 he has released over 25 albums and ten 12-inch singles, publish recordings around the world.
The artist has participated in projects such as: Nagamatzu, Lustmord, Terror Against Terror, Isolrubin BK and the Legion, S.E.T.I. and Lagowski.
MICHEL BANABILA – musician, composer and producer. His career began with the publication of Voiz Noiz album in 2000, which has been very favorably reviewed by critics. Banabila worked in the Netherlands, Poland, South Africa, Russia, Japan, Spain and Belgium. He is the producer of numerous soundtracks for films, documentaries and plays.
DARIUSZ MAKARUK – musician, producer, programmer, animator of culture, live electronics performer, creator of audiovisual installations, associated with the Polish independent scene.
Co-founder of the avant-garde designs included special project of Michal Urbaniak electroacoustic performances and film starring Mariusz Wilczynski, Tomasz Stanko and Vladimir Kiniorski (they form a duo Kinior & MAKARUK). He also works with the choreographer Naoko Maeshiba, Tymon Tymański, Anthony Gralakiem and throat-singing master Gendos.
„CAPITAL” – a duo formed by Rafal Iwanski – Co-founder and musician group HATI linking explorations in the field of music-ritual meditation and improvisation. He is a member of the group Voices of the Cosmos, PRSZR and audio-visual project Aqualuna. Solo acts as the X-Navi: Et.
Cuba Ziółek – musician known from groups such as the Alameda Trio Hokei T? Ien Lai, Ed Wood. He performs also solo, as ”Old River”, uses the processed sounds of electric guitar music in the spirit of noise, ambient and psychodelic.
„Ab Intra” – single, studio project Radoslaw Kaminski, who is expressing his creativness in co – ambient / dark ambient forms. It’s main idea is to try to locate the inner self through sound exploration.

As every year, we will have a booth with CD and vinyl albums. An exhibition of paintings and „famous” farewell bonfire with artists!

I hope that this year’s selection of celebrities will appeal to you and we will meet as usual in Gorlice! 

Tadeusz Łuczejko