Great Martian War


Na jednym z portali społecznościowych znalazłem niesamowite video. „Wielka Marsjańska Wojna” –  to świetnie zmontowany film video, inspirowany słuchowiskiem H.G.Wellsa pt. „Wojna Światów”. W filmie wykorzystano archiwalne nagrania z okresu I Wojny Światowej oraz dodano animowane, komputerowe wersje pojazdów i maszyn bojowych Obcych z Marsa. „Wielka Marsjańska Wojna” pokazuje, jakby wyglądała prawdopodobnie wojna z Obcymi (z perspektywy frontów I Wojny Światowej) w latach 1913-1917. Plus klasyczna muzyka 🙂

On one of the social networking websites, I found an amazing video. „The Great Martian War” – that’s great assembled video, inspired famous „War of the Worlds” by H.G. Wells. The film uses archival recordings from the period of World War I and the added animated, computer versions of combat vehicles and machinery alien from Mars. „The Great Martian War” shows, probably looked like a war with the aliens (from the perspective of the fronts of World War I) in the years 1913-1917. Plus classical music 🙂

Marcin Melka